RELACJA Z PROMOCJI MONOGRAFII „PROSUMENCKIE SPOŁECZEŃSTWO A ENERGETYKA PROSUMENCKA. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE”

Prezentacja  monografii „PROSUMENCKIE SPOŁECZEŃSTWO A ENERGETYKA PROSUMENCKA. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE” odbyła się 4 marca w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawiono w niej program Interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych „Społeczeństwo Prosumenckie – Prosumencka Energetyka” prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Gościem specjalnym wydarzenia był dr inż. Zbigniew Kalamat, manager – członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Głos zabrali również Słuchacze studiów podyplomowych. Podzielili się swoimi doświadczeniami z zajęć i potrzebą pogłębiania wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Spotkanie zakończył prof. dr hab. Piotr Skubała wykładem o „Etyce środowiskowej”.       ...

Relacja z konferencji „Green universities”

18 listopada 2015 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Green universities” poświęcona środowisku i zmianom klimatycznym w projektach Rozwoju Polskich Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat roli wyższych uczelni w kształtowaniu świadomości proekologicznej poprzez wzmacnianie kompetencji studentów i absolwentów oraz pracowników uczelni w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Pokazano w jaki sposób aspekt świadomości proekologicznej kształtuje rozwój wyższych uczelni, wpływając bezpośrednio na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, podniesienie jakości i uatrakcyjnienie kształcenia oraz dostosowanie do potrzeb gospodarki i rynku pracy.

SEMINARIUM INAUGURUJĄCE STUDIA

Z przyjemnością zapraszamy na SEMINARIUM INAUGURUJĄCE studia podyplomowe „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”, które odbędzie się dnia 29 września 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a (sala konferencyjna, poziom 0), w godzinach 14.00-18.00.