RELACJA Z PROMOCJI MONOGRAFII „PROSUMENCKIE SPOŁECZEŃSTWO A ENERGETYKA PROSUMENCKA. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE”

Prezentacja  monografii „PROSUMENCKIE SPOŁECZEŃSTWO A ENERGETYKA PROSUMENCKA. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE” odbyła się 4 marca w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawiono w niej program Interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych „Społeczeństwo Prosumenckie – Prosumencka Energetyka” prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Gościem specjalnym wydarzenia był dr inż. Zbigniew Kalamat, manager – członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Głos zabrali również Słuchacze studiów podyplomowych. Podzielili się swoimi doświadczeniami z zajęć i potrzebą pogłębiania wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Spotkanie zakończył prof. dr hab. Piotr Skubała wykładem o „Etyce środowiskowej”.       ...

ZAPROSZENIE NA PROMOCJĘ MONOGRAFII „PROSUMENCKIE SPOŁECZEŃSTWO A ENERGETYKA PROSUMENCKA. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE”

Spotkanie ma na celu promocję nowego, innowacyjnego i społecznie ważnego zagadnienia – kształcenia liderów wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz o prosumenckich rozwiązaniach, służących zrównoważonemu rozwojowi społecznemu w naszym regionie.