Jakie zmiany prawne czekają energetykę w 2016 roku?

31 grudnia weszła w życie ustawa przedłużająca funkcjonowanie obecnego systemu wsparcia efektywności energetycznej w postaci tzw. białych certyfikatów do końca tego roku, z obowiązkiem umorzenia certyfikatów do końca marca 2017 roku. Nieumorzone do tego czasu świadectwa mają wygasnąć. Przyjęta w pośpiechu przez rząd proteza to efekt opóźnień w przyjęciu całkowicie nowej ustawy o efektywności energetycznej przez poprzedni rząd, która – według założeń ówczesnego Ministerstwa Gospodarki – miała się opierać na systemie aukcyjnym (preferowanym przez Komisję Europejską).

Ministerstwo Energii próbuje podłożyć nogę prosumentom – chce wspierać bogatych hobbystów

W piątek 11 marca br. odbyło się spotkanie z wiceministrem energii, Andrzejem Piotrowskim, poświęcone zagadnieniom związanym z modelem wsparcia dla energetyki prosumenckiej wykorzystującej odnawialne źródła energii. W spotkaniu wzięli udział mi.in. przedstawiciele i partnerzy ruchu „Więcej niż energia”, w tym Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki czy Instytutu Energetyki Odnawialnej, a także przedstawiciele Federacji Konsumentów, firm instalatorskich oraz sektora bankowego.