Kontakt

Biuro projektu:

Barbara Surmacz-Dobrowolska

Uniwersytet Śląski
Dział Projektów
ul.Bankowa 12 (pok. 87),
40-007 Katowice

tel: + 48 32 359 19 40
tel: +48 32 359 21 73

e-mail: barbara.surmacz-dobrowolska@us.edu.pl

Sekretariat studiów:

Paweł Szulc

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych
ul.Bankowa 11 (pok. 024),
40-007 Katowice

tel: + 48 32 359 18 54

e-mail: pawel.szulc@us.edu.pl

Koordynator merytoryczny projektu:

Dr Edyta Sierka

Uniwersytet Śląski
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul.Jagiellońska 28 (pok. B-5.6),
40-032 Katowice

tel: + 48 32 200 95 57
tel: +48 606 595 981

e-mail: edyta.sierka@us.edu.pl

Koordynator merytoryczny u Partnera:

Dr Marcin Fice

Politechnika Śląska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Informatyki
ul.Akademicka 10 (pok. 106),
44-100 Gliwice

tel: + 48 32 237 12 58

e-mail: marcin.fice@polsl.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Adam Bartoszek

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11 (pok. 217)
40-007 Katowice

tel: +48 32 359 12 89

e-mail: bamid@wp.pl