Partnerzy

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
Centrum Energetyki Prosumenckiej
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Prawa i Administracji