REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” – DRUGA EDYCJA

Trwa REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” – EDYCJA DRUGA. Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest problem ochrony środowiska i zasobów naturalnych w kontekście ich nadmiernej eksploatacji i chcą wiedzieć więcej na temat energetyki odnawialnej i wytwarzania energii przez prosumentów.

Nowy, „lżejszy” program studiów dostępny jest na stronie http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-812016.

Czesne: 1500 zł/sem. Zapraszamy!